INSTALACE, POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA KOBERCŮ

12 minut
SPRÁVNÉ ROZMĚŘENÍ

Instalace, používání a údržba  koberců

Postupujte pečlivě a měřte raději vícekrát, abyste předešli potížím při zjištění, že se pár centimetrů nedostává. Přijměte od nás několik informací a rad:

  • měřte vždy v nejdelší a nejširší části místnosti
  • délku a šířku místnosti změřte na několika místech z důvodu nerovných zdí
  • nezapomeňte na výklenky a zárubně, tyto plochy také připočítejte (krytina je pokládána až pod dveřní křídlo)
  • na délku místnosti připočítejte rezervu 5-10 cm.
  • mějte na paměti, že délková a šířková tolerance koberců pro celoplošné pokrytí je ±1 % (dle ČSN 14159)

Délku a šířku místnosti zaneste do základního nákresu, označte výklenky oken, topení a dveře. Pamatujte i na výčnělky stěn, např. u krbu. Lepší než dokládat z kousků je zakoupit větší celoplošný koberec. Zbytky můžeme využít např. na výrobu soklu, nebo z větších výřezů na rohožky či přízí olemované předložky. Pokud je to možné, vyvarujte se spojů.


PŘÍPRAVA PODKLADU PŘED POKLÁDKOU

Podklad musí být rovný, suchý, pevný, čistý (zametený a vysátý) a bez trhlinek. Nový cementový či anhydritový potěr musí být přebroušen a zbaven nesourodých částí. Následně přestěrkován vhodnou vyrovnávací hmotou. To samé platí pro povrch, který je nerovný. Dilatační spáry musí být zachovány. Před stěrkováním i pokládkou je třeba podklad ošetřit vhodnou penetrací.
Mezní odchylky místní rovinnosti nášlapné vrstvy jsou stanoveny dle ČSN 74 4505 a v místnostech pro trvalý pohyb osob (byty, kanceláře, apod.) činí ±2 mm. Odchylky místní rovinnosti se stanovují pomocí latě o délce 2 m, na jejíchž koncích jsou podložky a pomocí odměrného klínku.
Vhodná teplota v místnosti při pokládce je min. 18 °C. Vlhkoměr by neměl ukazovat více než 75 % relativní vlhkosti. Nejvyšší povolená vlhkost podkladu měřeného CM metodou dle ČSN 74 4505 je 3,2 % u cementového potěru (beton) a 0,5 % u potěru na bázi síranu vápenatého (anhydrit). Pokud je součástí podlahy systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 % a u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2 %.
Zvláštní pozornost věnujte kontrole vlhkosti před pokládáním do sklepních a suterénních prostor, starších či rekreačních staveb, kde nemusí být stavba dostatečně odizolována proti vznikající vzlínající vlhkosti či kondenzaci vlhkosti v důsledku výkyvu teplot při nedostatečném větrání a topení z důvodu jen víkendového provozu.

Příprava koberce – aklimatizace

Celoplošný koberec je třeba před pokládkou nechat rozložený v místnosti 24 hod., aby se tzv. aklimatizoval (přizpůsobil vlhkosti, teplotě a prostředí). Po rozložení koberce je třeba ho vizuálně zkontrolovat a v případě viditelné vady je nutné provést reklamaci před zařezáním koberce. Pokud šířka koberce výrazně přesahuje šířku místnosti, je vhodné jej zúžit, avšak nikdy ne na přesný rozměr. Doporučená rezerva je cca 5–10 cm na každou stranu.


POKLÁDKA KOBERCE

Koberec je třeba pro dosažení požadovaných vlastností fixovat k rovnému podkladu. V případě volného položení může dojít k rychlejšímu opotřebení (např. vlivem zvlnění, vyboulení či v důsledku klimatických podmínek smrštění) podlahové krytiny, které nelze považovat za vadu zboží.

Pokládka s oboustrannou lepicí páskou

Pokládka s oboustrannou lepicí páskou je nejjednodušší, ale její využití je možné pouze do menších, klidových prostor (do cca 20 m2). Oboustranná páska je instalována po obvodu místnosti (cca 3 cm od zdi) a ve středu místnosti formou rastru s jednotlivými pásy cca 1 m od sebe.

Pokládka celoplošným podlepením

Výrobci doporučený způsob pokládky koberců je celoplošné podlepení vhodným disperzním lepidlem či lepidlem fixačním. To zabrání vzniku boulí, zvlnění a zajistí dosažení výrobcem deklarovaných vlastností zboží (např. třídu zátěže – viz symboly uvedené níže) a také rozměrovou stabilitu. Důležitá je volba vhodného lepidla, které je vhodné pro rub koberce a pro očekávané zatížení. Fixační lepidla lze použít v méně zatěžovaných prostorech, kde je instalován koberec bez napojení. Výhodou fixačního lepidla je snadnější výměna koberce.
Po aklimatizaci a zaříznutí koberce s rezervou 5–10 cm (viz výše) za použití ostrého nože (vhodný nůž k dostání v našich provozovnách) koberec nařízněte v místech výklenků, dveří, trubek, topení, apod. Poté krytinu přeložte do středu místnosti a pomocí vhodné zubové stěrky (velikost zubu dle typu lepidla a krytiny) naneste lepidlo na podklad. Lepidlo nechte odvětrat dle návodu. Po odvětrání rozviňte krytinu zpět do připraveného lepidla. Vzniklé vzduchové bubliny pečlivě vytlačte směrem od středu k okraji. Přeložte druhou polovinu koberce opět do středu místnosti a pokračujte stejně jako při lepení první poloviny. Po úplném přilepení krytinu přesně dořízněte podle zdí a výklenků.

Pokládka na kobercovou podložku

V případě požadavku na větší komfort, tepelnou či zvukovou izolaci, je vhodné použít speciální podložku pod kobercové krytiny (k dostání v našich provozovnách). Typ podložky volte dle předpokládaného provozu a zátěže.Možné jsou dva způsoby pokládky.Prvním je tzv. dvojité lepení, kdy se podložka na připravený podklad přilepí fixačním lepidlem a následně koberec na podložku lepidlem disperzním.Druhou možností je tzv. napínání, které je vhodné přenechat na specializované podlahářské firmě. V žádném případě není možné koberec na podložku pokládat volně. Spoje vždy podlepte vhodným kontaktním lepidlem, čímž zabráníte vzniku spáry ve spoji.

Napojování koberců

V případě napojování koberců je třeba dbát na to, aby byly všechny díly pokládány stejným směrem a byly ze stejné výrobní série (šarže). Nelze tedy nastavovat šířku délkou, či kombinovat díly z různých šíří. Nedodržení těchto zásad má za následek viditelné rozdíly barevných odstínů napojovaných dílů. Při napojování koberců se vzorem, ať už plastickým nebo barevným, je třeba počítat s tím, že nepřesnost v symetrii se řídí příslušnými normami a vzory na sebe nemusí navazovat s absolutní přesností.

 

 

 

 
CHARAKTERISTIKA VIDITELNÉHO POVRCHU (dle ČSN 74 4505)

Celkový vzhled podlahy se posuzuje pohledem z výše 1600 mm. Světelné podmínky musí být takové, za nichž se podlaha nejvíce využívá. Vzhled nemůže být hodnocen dle pohledu do odlesku světla.


ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ SYNTETICKÝCH KOBERCŮ

Nejdůležitější při péči o koberec je jeho pravidelné vysávání 2–3× týdně. Je však pravděpodobné, že i přes pravidelné vysávání bude koberec po určité době jevit známky znečištění. A tehdy je třeba provést důkladné vyčištění, kterým se z koberce odstraní hloubkové nečistoty. Koberce s vyšším vlasem nevysávejte za použití rotačního kartáče na vysavači. Místnosti, do nichž svítí slunce po většinu dne, je vhodné zastiňovat (žaluzie, závěsy). Zejména u koberců z polypropylenového vlákna má sluneční svit vliv na barvu a strukturu koberce. U kusových koberců umístěných na hladkém povrchu (PVC, vinylová podlahy, atp.) hrozí riziko pohybu koberce po podlahové krytině. Doporučujeme proto koberec fixovat protiskluzovou podložkou, která je k dostání v našich provozovnách.

Preventivní údržba

Použijte ve všech vchodech rohožky – odstraní špínu a vlhkost z obuvi. Rohožky je nutno pravidelně čistit, aby se samy nestaly zdrojem znečištění.

Čištění suchou cestou

Při této metodě se používá prášek, který je hrubý, mírně vlhký a má výraznou absorpční schopnost. Tento prášek se na koberec nasype, nechá se působit (dle návodu) a poté se vysaje. Tato metoda je zvlášť vhodná pro všívané a tkané koberce s nízkou výškou vlasu, s výjimkou koberců vyrobených z bavlny. U koberců s vyšší výškou vlasu hrozí nebezpečí, že prášek zůstane v koberci, a proto se čištění suchou cestou u těchto druhů nedoporučuje.

Čištění mokrou cestou

Použít lze speciální prostředky na čištění koberců. Nikdy nepoužívejte zásaditý šampon, saponáty pro domácnost nebo šampony s obsahem čpavku. Důležité je dodržovat ředění, případný silnější roztok způsobí potíže při odstraňování samotného čisticího prostředku z koberce. Čisticí roztok se rovnoměrně nanese na celou plochu koberce, nečistoty odstraníte vlhkým hadrem. Čištění je třeba provádět tak dlouho, dokud se z koberce vylučuje nečistota. Poté je třeba koberec nechat řádně vyschnout a nechodit po něm, dokud není zcela suchý. Tento způsob čištění je vhodný u celoplošně fixovaných koberců. Vzhledem k tomu, že se jedná o výrobek, u volně položených koberců hrozí riziko smrštění a zvlnění.

Strojové čištění

Tato metoda používaná specializovanými firmami spočívá ve vstřikování roztoku vlažné vody a vhodného přípravku do koberce. Nečistoty jsou unášeny vodou, která je téměř okamžitě odsáta výkonným systémem mokrého vysávání. Strojové čištění je vhodné pro velmi znečištěné koberce a v kombinaci s čištěním mokrou cestou lze do přijatelného stavu uvést i velmi zašpiněný a opotřebený koberec. Pokud použijete čisticí stroj sami, je třeba dodržovat návod a nepřekročit koncentraci přísad uvedenou výrobcem, avšak pro správný výsledek doporučujeme přenechat strojové čištění odborné firmě.

Odstraňování skvrn různého původu

Skvrny je třeba začít odstraňovat co nejdříve po jejich vzniku, některé (např. od vína, kávy, rybízu, apod.) se odstraňují jen velmi těžko, pokud nejsou odstraněny okamžitě. Proto Vám doporučujeme zároveň s kobercem zakoupit jeden z námi doporučovaných čisticích prostředků.
Skvrny se čistí směrem od okraje ke středu, nikdy je nedrhněte silou. Dodržujte pracovní postupy uvedené na obalu čisticího prostředku. Po vyčištění je vhodné koberec pečlivě vysušit (např. fénem na vlasy). Jedná-li se o skvrny neobvyklého původu (laky, lepidla, pryskyřice…), je lépe se poradit s odborníkem. V našich provozovnách vám rádi poradíme a nabídneme pestrý sortiment čisticích přípravků značek Dr. Schutz a Mr. Teppich.


ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VLNĚNÝCH KOBERCŮ
Vlastnosti vlněného koberce

Přírodní vlákno – střižní vlna dýchá, absorbuje vlhkost a v případě suchého vnitřního vzduchu ji opět předává zpět do ovzduší. Přirozenou vlastností kvalitní střižní vlny je obsah tuku, který částečně odpuzuje nečistoty a dává vlasu elasticitu. Každý vlněný koberec nejprve pouští vlas – jedná se o uvolňování zbytkového vlákna, což je přirozený jev, nikoli vada (např. při vysávání lze nasbírat plný sáček vysavače, avšak při jeho zvážení se bude jednat o několik málo gramů, což je hluboce pod normou stanovenou tolerancí). Při běžném použití a správné údržbě po 3–4 měsících uvolňování nebude tolik znatelné, nebo zcela ustane.

Péče o vlněný koberec

Dlouhou životnost vlněného koberce podpoříte správným zacházením. Koberce nejvíce poškozuje vlhkost, dlouhodobé nečistoty a nesprávná údržba.
Podklad pod kobercem má být plochý, rovný a zcela suchý. Nerovnosti se časem do koberce obtisknou a vlhkost způsobí rozvoj plísní. Koberec nezatěžujte velmi těžkým nábytkem. Na nohy židlí a stolů připevněte ochranné podložky. Přímo na koberec nikdy nepokládejte nádoby s pokojovými květinami, které zaléváte. Může dojít k nevratnému poškození vlasu koberce, zpuchření vláken pod květináči nebo vytvoření plísně. Koberec nikdy neklepejte na klepadle. Části koberce ležící na hraně se mohou popotahováním a klepáním poškodit a může docházet k uvolňování uzlů. Zamezte přímému slunečnímu záření na koberec, může docházet ke změnám barev. Pod kusový vlněný koberec použijte protiskluzovou podložku. Předejdete deformaci koberce, ochráníte jeho spodní stranu a zamezíte jeho pohybu. U vlněných koberců postačí jednoduché vysávání prováděné po směru vlasu. Nepoužívejte rotační kartáče vysavače, které by mohly koberec poškodit.

Odstraňování skvrn

Používejte prostředky určené pro čištění vlny (např. Dr. Schutz – Alibaba). Nepoužívejte čističe pro koberce ze syntetických materiálů, vlněné koberce tím mohou být nevratně poškozeny. Tekutou nečistotu pouze odsajte čistou textilií, koberec nikdy netřete. Prostředek na čištění vždy nanášejte od okraje skvrny do jejího středu, skvrna se tak nezvětšuje. Několik minut nechte působit a odsajte. Barevnou stálost před čištěním opatrně vyzkoušejte na rubové straně nebo okraji koberce. Na znečištění pivem nebo limonádou použijte slabší roztok octa a čističe na vlnu. Mastné skvrny a skvrny od bílkovin odstraňte vlažnou mýdlovou vodou nebo roztokem prostředku na čištění vlny. Žvýkačku nejprve zmrazte speciálním sprejem, vydrolte a rozmělněte, zbytky nasucho vykartáčujte a vysajte. Vosk ze svíček odstraňujte velmi opatrně nepříliš horkou žehličkou, kterou přiložíte na savý papír (piják).


UPOZORNĚNÍ:

Výše uvedené informace o odstraňování skvrn jsou pouze všeobecné, vždy se řiďte návodem uvedeném na konkrétním čisticím přípravku. Za vzniklé škody způsobené nesprávným použitím nenese firma Koberce BRENO žádnou odpovědnost.

 

 

Jak položit koberec?

Jak položit koberec?


Přečtěte si i další články z kategorie Inspirace