INSTALACE A ÚDRŽBA PVC

Pokládka PVC

Při pokládce PVC nezapomeňte na důkladnou přípravu podkladu a nijak ji nepodceňujte. Podklad musí být především hladký, rovný, suchý, čistý a rozměrově stabilní. Nerovnosti vyšší než 2 mm na 2 m se musí vyrovnat. Cementový a anhydritový potěr musí být přebroušen a zbaven všech nesoudržných častí, všech materiálů, které by mohly nepříznivě ovlivňovat adhezní vlastnosti použité stěrky i lepidla.

Před dalším postupem podklad dokonale zbavte všech nečistot vysáním průmyslovým vysavačem. V případě nejasností se obraťte na technické oddělení výrobce stavební chemie.

Při podkladu na cementový potěr (starý i nový) dle potřeby očistěte, napenetrujte a vystěrkujte cementovou, případně sádrovou nivelační stěrkou. Nejvyšší povolená vlhkost cementového potěru nesmí překročit 2,0 % CM (1,8 % CM při aplikaci na vodní podlahové topení). Vlhkost je nutné měřit na více místech podlahy.

Při anhydritovém podkladu musí být separován sádrovou, případně cementovou nivelační stěrkou s odpovídající penetrací. Vlhkost nesmí překročit 0,5 % CM (0,3 % CM při aplikaci na podlahové topení). Vlhkost je nutné měřit na více místech podlahy.

Ideální teplota by se v dané místnosti měla pohybovat okolo 18 °C. Vlhkoměr by neměl ukazovat více než 75 % relativní vlhkosti.

Než zahájíte pokládku, musíte materiál rozložit minimálně na 24 hodin do dané místnosti, kde se bude materiál instalovat, aby se PVC přizpůsobilo podmínkám prostředí, usnadní se jeho instalace a manipulace s ním.

Podlahovou krytinu vždy správně celoplošně nalepte a zaválcujte vhodným přítlačným válcem dle doporučení výrobce krytiny (zabrání se tím vzniku boulí a zvlnění podlahoviny).

Rozpouštědlové kontaktní lepidlo (jako je Chemopren, Goldprén apod.) se nesmí použít při lepení PVC z důvodu migrace pigmentů do PVC, která má za následek vzniku skvrn a fleků.

Lepení PVC na původní linoleum či PVC nedoporučujeme, vyhnete se tak řadě problémů.

Místnost musí mít konstantní teplotu (minimálně 18 °C) po celou dobu tuhnutí lepidla, tj. 72 hodin. Pozor na velké prosklené plochy, které je nutné zastínit, aby nedošlo k výrazným výkyvům teplot pokládaného materiálu a podkladu během vysychání a tvrdnutí lepidla. Změny teplot by mohly způsobit nesoudržnost lepidla s podlahovou krytinou.

U všech materiálů respektujte námi doporučená lepidla, dále pak pokyny výrobce lepidel a jejich technologický postup pro zpracování.

Po instalaci podlahové krytiny doporučujeme místnosti nepoužívat nejméně 24 hodin po dokončení instalace. Po položení podlahové krytiny při dodržení všech postupů můžete podlahovou krytinu volně zatěžovat.

PVC_SMARTEX_Willow_Oak_636MV případě podlahového topení je nutné nejméně 2 dny před pokládkou podlahové topení úplně vypnout a udržet po celou dobu podlahářských prací minimální teplotu v místnosti okolo 18 °C a teplotu podkladu minimálně 15 °C.

Opětovné zapnutí je možné až po úplném vytvrdnutí lepidla, tj. po 72 hodinách, s postupným přitápěním až do úplné provozní teploty, a to maximálně 27 °C na povrchu konkrétní podlahoviny.

Svařování spojů za tepla by se mělo provádět druhý den po nalepení PVC.

V případě napojování PVC je třeba dbát na to, aby byly všechny díly pokládány správným směrem a byly ze stejné výrobní série (šarže). Nelze tedy nastavovat šířku délkou či kombinovat díly z různých šíří. Nedodržení těchto zásad má za následek viditelné rozdíly barevných odstínů napojovaných dílů.

Při pokládce více kusů unidekorů vedle sebe je nutno jednotlivé kusy otáčet o 180°, jinak dochází k rozdílnému odstínovému efektu.

Údržba PVC

Návody na čištění a údržbu jsou uvedeny v technických listech a na obalech čisticích prostředků. Používejte prostředky pro PVC podlahoviny s PUR ochrannou vrstvou. V případě pochybností jsou rozhodující pokyny příslušného výrobce čisticích prostředků.

Pro údržbu PVC doporučujeme používat pouze výrobky, které jsou určeny výhradně na tyto krytiny. Ty Vám při minimální pravidelné péči zajistí prodloužení původního vzhledu a dlouhou životnost podlahové krytiny.

Voskovat doporučujeme dle návodu na konkrétním používaném přípravku. Podlahu můžete vysávat, zametat, vytírat hadrem nebo mopem. V žádném případě ne přípravkem na bázi chlorových přísad (nepoužívat ředidla a organická rozpouštědla). Jakoukoli chemickou látku je třeba z podlahoviny ihned setřít. Podlahové krytiny PVC je nutné chránit před znečištěním asfaltem, inkoustem, barvami, barevnými oleji, tinkturou a přípravky obsahující barviva a organická rozpouštědla.

Silné kyseliny, lihy, barviva (barvy na vlasy, inkoust, červená paprika, atd.) a hořící předměty způsobují na PVC trvalé poškození. Přímé sluneční a ultrafialové záření způsobuje postupné žloutnutí, proto skladování a používání ve vnějších prostorech nedoporučujeme.

Ostré předměty způsobují na povrchu mechanické poškození. Dodržujte vždy pokyny výrobců daných prostředků.

Nepoužívejte žádné výrobky z gumy (tmavá a barevná guma – např. gumová kolečka, chrániče přístrojů a nábytku, gumové podložky pod židle, sedačky či skříň, podrážky obuvi atd.). Ty při styku s podlahovinou zanechávají na nášlapné vrstvě neodstranitelnou barevnou změnu (žloutnutí, hnědnutí a černání povrchu v místě dotyku). Tam, kde jsou používány tyto typy materiálů, doporučujeme podlahoviny tmavých barev s cílem minimalizovat riziko vytváření skvrn. Hořící a doutnající předměty zanechávají na povrchu neodstranitelné skvrny. Zamezte nežádoucí migraci pigmentu do jakéhokoliv PVC: Použijte podložku z PVC, polyuretanu, polyetylénu, polypropylénu nebo filcu.

K čistění nepoužívejte ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Dojde-li ke kontaktu podlahové krytiny s chemickou látkou, zasažené místo umyjte okamžitě vodou.

Čisticí prostředky nesmí obsahovat aktivní bělidla na bázi chlorovodíku (savo apod.).

Při dodržování těchto v součtu jednoduchých zásad se budete těšit ze své nové PVC podlahy dlouhá léta a kromě vzhledu Vás potěší i nenáročná údržba.

 

Jak položit koberec?

Jak položit koberec?